Aby sme uľahčili prácu budúcim bádateľom skúmajúcim osobu Jozefa Tisu, ale aby sme tiež sprístupnili dielo a odkaz Jozefa Tisu na posúdenie širšej spoločnosti (keďže sa domnievame, že ten čas práve nadišiel), podujali sme sa zozbierať, digitalizovať a zverejniť na internetovej stránke venovanej Jozefovi Tisovi všetky dostupné materiály, ktoré sa týkajú jeho života a politickej činnosti.

Akiste je to práca na viacero rokov, ktorá sa stretne s odporom a útokmi ideologických antipólov toho, čo predstavoval Jozef Tiso. Teda možno predpokladať, že útoky budú smerovať najmä zo strany komunistov, ateistov, liberálov či individuálnych relativizátorov, ktorí budú na seba brať najskôr podobu hroziaceho prstu vyhrážajúceho sa autorským zákonom či rôznymi paragrafmi trestného zákona súvisiacich s propagáciou hnutí smerujúcich k...

Našou odpoveďou je katolícky ráz stránky hľadajúci a nachádzajúci v osobe Jozefa Tisu rímsko-katolíckeho kňaza a náš deklarovaný úmysel poskytnúť predmetné historiografické materiály výhradne na štúdium a prehĺbenie si poznatkov zo slovenských dejín. Zároveň si uvedomujeme, že Tisov odkaz je pre liberálno-demokratický establišment súčasnosti tikajúcou bombou, a že nie každý jednotlivec je schopný s Tisovým odkazom naložiť v prospech slovenského národa a v prospech európskeho spoločenstva národov všeobecne. Preto, pri všetkých prejavoch a článkoch nami zverejnenými obmedzujeme ich voľné kopírovanie technickými opatreniami a zároveň, niektoré články sprístupňujeme našim čitateľom až po registrácii. Voľnú prácu s textom umožníme iba prémiovým užívateľom a výlučne na vedecké účely.

Rešpektujeme pri tom autorské práva a pri zverejnených primárnych prameňoch editorské poznámky z digitalizácie vynechávame, zatiaľ čo autorské preklady cudzojazyčných dokumentov či publikácie, ktoré sa nachádzajú pod ochranou autorského zákona, sprístupňujeme iba registrovaným členom ako knižnica registrovaná na MK SR pod číslom 3998/2000-400/3720.

Aj preto je obsah na týchto stránkach zaradený do troch úrovní prístupnosti:


Prvá úroveň prístupnosti znamená, že konkrétny obsah je dostupný pre každého bez rozdielu a obmedzení.

Pokiaľ je vľavom hornom rohu v červenom poli nápis „Práve spracúvame“, znamená to, že ešte nie je na stránke zmienený obsah zverejnený úplne celý, a že na jeho zverejnení ako celku stále pracujeme, alebo že obsah je síce zverejnený vo svojej celistvoti, ale stále prebiehajú typografické úpravy a úpravy zdrojového kódu článku.


Druhá úroveň prístupnosti zasa znamená, že predmetný obsah síce môže zobraziť každý hoc i bez registrácie, avšak kopírovanie, tlač a sťahovanie obsahu sú povolené len prémiovým užívateľom.

Po kliknutí na tieto odkazy sa môžete buď:

PRIHLÁSIŤ | REGISTROVAŤ | ZOBRAZIŤ OBSAH

Navyše, registrácia so sebou okrem sprístupnenia zodpovedajúceho obsahu prináša i výhody nástrojov Študovne ako napríklad:

  • vyhľadávanie v článkoch, dokumentoch a hlasovaniach,
  • vytváranie a ukladanie záložiek označujúcich zaujímavý obsah,
  • kalendár;

Pokiaľ je vľavom hornom rohu v červenom poli nápis „Práve spracúvame“, znamená to, že ešte nie je na stránke zmienený obsah zverejnený úplne celý, a že na jeho zverejnení ako celku stále pracujeme, alebo že obsah je síce zverejnený vo svojej celistvoti, ale stále prebiehajú typografické úpravy a úpravy zdrojového kódu článku.


Tretia úroveň prístupnosti napokon znamená, že požadovaný obsah môže zobraziť iba riadne registrovaný užívateľ, zatiaľ čo kopírovať, tlačiť a sťahovať tento obsah je povolené iba prémiovému užívateľovi.

Prémiový užívateľ môže:

  • kopírovať,
  • tlačiť,
  • skenovať
  • vytvárať, mazať a editovať svoje vlastné poznámky k článkom,

Pokiaľ je vľavom hornom rohu v červenom poli nápis „Práve spracúvame“, znamená to, že ešte nie je na stránke zmienený obsah zverejnený úplne celý, a že na jeho zverejnení ako celku stále pracujeme, alebo že obsah je síce zverejnený vo svojej celistvoti, ale stále prebiehajú typografické úpravy a úpravy zdrojového kódu článku.

Ako sa registrovať?

Registrovať na našej stránke sa je možné na tomto odkaze.

Ako sa stať prémiovým užívateľom?

Prémiovým užívateľom sa možno stať dvojakým spôsobom:

  • buď finančným príspevkom na podporu činnosti o. z. Spoločnosť pre zachovanie tradícií v stanovenej výške na dobu určitú (táto možnosť pribudne po rozšírení obsahu),
  • alebo svojimi vlastnými zásluhami na skvalitnení a rozšírení obsahu týchto stránok;