Charakteristika:

Memoriál mučeníka Jozefa Tisu je 25-kilometrová púť nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče od busty prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského k Rodnému domu prezidenta Tisu na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského v duchu Valkových Slovenských národných pútí za mučeníka Jozefa Tisu do Altöttingu.

| TisoTube | YouTube | Stiahnuť |

Záznamy z minulých akadémií Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu:

Proces blahorečenia v katolíckej Cirkvi. Prípad panovníka Rastica a Jozefa Tisu – vdp. Václav Kocian

Kauzy politicky angažovaných svätých včera a dnes – Branislav Michalka

Svedectvo biskupa Karola Kmeťku o mravnej bezúhonnosti Jozefa Tisu – Mgr. Slavomír Jančok, ACIArb

Vdp. Mecko, SJ pár slov k smrti prezidenta Tisu

Spomienka Popradčana na synovca Jozefa Tisu

Nezlučiteľnosť revolúcií s kresťanstvom. Jozef Tiso ako zástupca kontrarevolučnej tradície – Branislav Michalka

Kráľ Slavomír – svätý Naum? – dejinným predobrazom prezidenta Tisu – vdp. Václav Kocian

Hneď v úvode zdôrazníme, že ide o nábožnú púť, nie o svetskú túru. Musíš si uvedomiť, že hlavným zmyslom púte je v stave úprimnej kajúcnosti orodovať u Pána Boha za vyzdvihnutie mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, Jozefa Tisu, na oltár rímsko-katolíckej Cirkvi.

Tu sa máš rozhodnúť, či je niečo také vôbec pre Teba. Pretože na to, aby si v cieli obdržal pamätný odznak s Kristovým monogramom, v propozíciach Ťa vybádame k dodržiavaniu disciplíny a jednotlivých úkonov sprievodných ceremoniálov, najmä ktorými chceme zmysel púte naplniť.

Teda na rozdiel od svetskej túry, kde napínaš iba svoje fyzické či duševné sily, tu, na tejto púti od Teba vyžadujeme, aby si napol aj svoje sily duchovné.

Ako radový pútnik, nemusíš byť práve rímskym-katolíkom, ba dokonca ani veriacim, vyžadujeme však od Teba, aby si sa podrobil nábožnému diktátu púte. Či je to v súlade s Tvojím presvedčením, je už Tvojou vecou, ale jedine ak si toto ochotný podstúpiť, si medzi nami vítaný.

Motivačno-propagačné videopozvánky:

Pochod neporaziteľnej légie | March of the Invincible Legion [ENG subtitles]

Vezmi svoj kríž!

Kameň, čo stavitelia zavrhli

Ver, miluj a bojuj!

Základné informácie k VII. ročníku MMXIX (25. ročník Slovenských národných pútí za mučeníka Jozefa Tisu):

Dĺžka: 27,5 km
Trvanie bez prestávky: cca 11 h
Trvanie s prestávkami: cca 12 h
Prevýšenie: + 1359 m / - 1507 m
Deň konania*: piatok 12. 04. 2019 (*usporiadateľ najmenej mesiac vopred určí deň v období od 11. 04. až 22. 04. (najčastejšie však sobotu pred alebo po výročí justičnej vraždy mučeníka Jozefa Tisu)
Celkový čas s čelovkou (nočná časť): cca 6 hodín;
Východ slnka: 05:59

| Podmienky | Nariadenia | Odporúčania | Pamätný odznak |

Začiatok: Rajec – busta prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského;
23:30Prezentácia pútnikov; spoločné modlitby prevádzača a pážaťa;
23:50Ceremoniál zasvätenia do tajomstva púte;
00:00 – Začiatok púte;
06:45Ceremoniál prosieb k Pánovi a všetkým Svätým; *ceremoniál môže byť podľa možností zamenený za zádušnú sv. omšu odslúženú priamo v Roháčskom sedle
Koniec: Veľká Bytča – Rodný dom prezidenta Msgr. ThDr. Jozefa Tisu
12:30Ceremoniál zloženia poklony;
13:30 – Diskusia

Trasa:

Pozri trasu vyznačenú na turistickej mape [hiking.sk]


Zobraziť Memoriál mučeníka Jozefa Tisu (25 km púť) na väčšej mape

Ordinárium:

Je kľúčom k Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu, nakoľko brožúra obsahuje nielen itinerárium ako cestovný denník s orientačnými mapkami a s dôležitými informáciami k jednotlivým úsekom trasy; ale najmä propozície, teda záväzné podmienky pre účastníkov, ktorých dodržiavanie ich má voviesť do pravého zmyslu púte.

Tlačenú podobu brožúry ordinária dostane každý pútnik po registrácii minimálne týždeň pred dňom konania sa púte. Pútnik je povinný sa s obsahom ordinária zoznámiť pred začiatkom memoriálu a mať ho so sebou pri prezentácii v deň konania sa memoriálu!

Aktuálne vydanie ordinária mešká vo vydaní.

To minuloročné vo svojom úvode dokumentuje Slovenské národné púte za mučeníka Jozefa Tisu do Altöttingu v článku K histórii najväčšej pravidelnej náboženskej a politickej manifestácie za slovenskú štátnu samostatnosť a prináša čitateľovi reportážny návrat k prvému ročníku memoriálu. Stred brožúry vypĺňa vlastný kánon troch sprievodných ceremoniálov memoriálu. Brožúra upriamuje čitateľovu pozornosť tiež na rímsko-katolícky rítus sv. omše z čias dekana-farára Jozefa Tisu, tzv. Missa Tridentina a odkazuje čitateľa na miesta, kde sa takáto sv. omša na Slovensku slúži. Zatiaľ čo v závere ordinária je poskytnutý priestor článkovej prílohe s názvom „Napred cesta nemožná... Naspäť sa ísť musí! Pokus prvej ponovemberovej generácie slovenskej mládeže o spútanie súčasného postmoderného slovenského nacionalizmu do myšlienkových želiezok Jozefa Tisu ako katolíckeho kňaza verného Kristu-Kráľu a Cirkvi. Alebo nebuďme vlastencami, zostaňme nacionalistami“. Textová príloha obsahuje nasledovné články:

Ako bojovať „proti systému?“ (M. Ambróz)
Príčiny súčasnej morálnej krízy (M. Žiak)
Prirodzený zákon (R. Novotný)
Náboženstvo a politika (P. Sliacky)
Nároďe, smrť Tvoju zvestujeme (I. Cagáň)
Národovectvo nad náboženstvo? (M. Žiak)
Katolicizmus a nacionalizmus (J. Tiso)
Ľudová národná výchova ako príprava na zmŕtvychvstanie národa v sláve Kristovho druhého príchodu (I. Cagáň)


Publikácia je plná mapiek, diagramov a krásnych ilustrácií zo starých misálov. Má 118 strán v lepenej väzbe s mäkkou obálkou. Jej hodnota je 6 x 30,126 korún slovenských. Zbierka je venovaná na prevádzku Rodného domu prezidenta Tisu vo Veľkej Bytči. Brožúru si môžete objednať e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

Čítaj ordinárium on-line:

{edocs}http://memorial.jozeftiso.sk/mmjt-mmxiv_prehlad.pdf,500,350{/edocs}

Archív ordinárií:

Hovorca:

Igor Cagáň, správca Rodného domu prezidenta Tisu
t. č.: 0918 73 12 13
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vykonávateľ:

Vykonávaním ceremoniálov Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu je pod záštitou Rodného domu prezidenta Tisu poverené výlučne:

Nové slobodné Slovensko
Občianske združenie
Štefánikova 15
080 01 Prešov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
t. č.: 0902 292 977 (Hlavný vedúci a Vedúci pre duševnú disciplínu: Milan Žiak)

Ubytovanie:

Pútnici z väčších dialiek sa však môžu informovať u usporiadateľa ohľadom možnosti poskytnúť ubytovanie pred prípadne po memoriáli na dobu nevyhnutnú z cestovných dôvodov. Ubytovanie je možné 15. 04. 2016 v piatok od 08:00 do 20:00 a 16. 04. 2016 v sobotu od 20:00 do nasledujúceho dňa.

Ubytovanie je možné poskytnúť priamo v Rodnom dome prezidenta Tisu vo Veľkej Bytči, ktorého kapacita je v skromných podmienkach zhruba 10 nocľažníkov.

Rodný dom prezidenta Tisu
Spoločnosť pre zachovanie tradícií
ul. 1. mája 35/4
014 01 Veľká Bytča
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
t.č.: 0948 266 999 (Igor Cagáň)

Tričko:

Pútnik, ktorý zaplatí vyšší registračný poplatok (viď rubriku Pre-registrácia), dostane pri nástupe na memoriál tričko svojej veľkosti s motívom memoriálu bez ohľadu na to, či púť dokončí alebo nie. Tričká nie sú zasielané poštou vopred. Tričko nie je voľne predajné a nemožno ho zakúpiť bez registrácie sa na memoriál.

Popis trička: Na prednej strane sa nachádza potlač loga memoriálu. Na zadnej strane zas latinský nápis „Mihi enim vivere Christus est, et mori lucrum. (Flp 1, 21)“, ktorý znamená „Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.“

Pre-registrácia:

Pre-registrácia vyplnením elektronického formulára je povinná pre každého účastníka a musí byť uskutočnená najneskôr deň pred začiatkom memoriálu (t. j. do štvrtka 14. 4. 2016 vrátane). Účastnícky poplatok je nenávratný a jeho výška je:

 • 5 EUR (*resp. 10 EUR s tričkom) pútnici do 18 rokov,
 • 10 EUR (*resp. 15 EUR s tričkom) pútnici nad 18 rokov,
 • riadni členovia o. z. Nové slobodné Slovensko účastnícky poplatok neplatia
 • účastník, ktorý pri nástupe na memoriál predloží preukaz darcu krvi s vyznačenými aspoň piatimi záznamami dobrovoľného darcovstva a osoby staršie než 50 rokov platia polovičný účastnícky poplatok, t. j. 5 EUR

* v prípade, že má účastník záujem o tričko s pamätným motívom memoriálu vo svojej veľkosti, platí druhá uvedená výška registračného poplatku. Tričko nie je voľne predajné.

Účastnícky poplatok možno uhradiť:

 • v hotovosti na mieste v deň konania sa memoriálu,
 • bankovým prevodom na účet UniCredit Bank (eurový účet): 11 313 830 18/1111, (variabilný symbol: meno a priezvisko platcu),

V cene je:

 • možnosť krátkeho ubytovania pred a po memoriáli v Rodnom dome prezidenta Tisu,
 • jeden výtlačok brožúry ordinária,
 • pamätný diplom,
 • pamätný odznak,
 • guľáš a občerstvenie po absolvovaní memoriálu,
 • zanesenie mena pútnika na pamätnú stenu v Rodnom dome prezidenta Tisu;

Prípadný zisk z účastníckych poplatkov bude venovaný do fondu opráv Rodného domu prezidenta Tisu.

Neplnoletý účastník (v deň konania sa memoriálu nemá dovŕšených alebo nedovŕši 18 rokov života) doloží usporiadateľovi pri prezentácii v deň konania súhlas rodiča (zákonného zástupcu). Keďže sa memoriál odohráva v noci a obsahuje prechod veľmi nebezpečnými úsekmi, je dôležité, aby neplnoletí oboznámili so svojou účasťou aj svojich zákonných zástupcov a túto skutočnosť dokázali preukázať aj pred usporiadateľom.

Propagácia:

Dávame Vám do pozornosti hneď niekoľko možností, prostredníctvom ktorých možno s memoriálom zoznámiť Vaše okolie:

 • Udalosť na Facebook-u: dnes najpohodlnejší spôsob propragácie je pozvať Vašich priateľov vo vytvorenej udalosti na Facebook-u.
 • Balíček propagačných materiálov [6,45 MB]: obsahuje 3 druhy plagátov, titulnú fotografiu pre Tvoj profil na Facebook-u, pozvánky na prednášky akadémie a čiernobiele pozvánky malého formátu. Môžeš sa rozhodnúť, akým spôsobom pomôžeš spropagovať Memoriál mučeníka Jozefa Tisu, napr. vytlačením plagátov a ich miestnením na vývesnej tabuli Vašej farnosti, Vášho centra voľného času či pastoračného centra, na informačnej tabuli Vašej katedry, na nástenke v škole, ap. Respektíve vytlačením, nastrihaním a rozdávaním malých čiernobielych pozvánok po Tvojom okolí;
 • Bannery [17,9 KB]: na svoju stránku môžte umiestniť aktívne bannery, ktoré po kliknutí dovedú Vášho návštevníka na stránku memoriálu.

Mons. Jozef Tiso bol, napriek svojej príslušnosti k duchovnému stavu, násilne usmrtený svetskou mocou. Rozsudok bol vynesený a vykonaný v mene „slovenského národa“. Vražda Kristovho kňaza je ale zločinom, ktorý volá do neba po odplate. Boh sa tak dlhé roky odpláca slovenskému národu. A odpláca sa trestami. A odpláca sa právom.

Ani 70 rokov po vražde, slovenský národ neodprosil Boha za to, čo bolo vykonané na Jeho kňazovi. Boh má teda plné právo trestať a rozdávať ťažké kríže osudu. Každému jednému z nás.

Piatok 15. apríla je pár dní pred nami, a tak vydávame túto poslednú inštrukciu pre všetkých pútnikov chystajúcich sa na Memoriál mučeníka Jozefa Tisu.

Terén:

Tento rok, na rozdiel od toho minulého, nás v predchádzajúcich dňoch neprekvapili snehové zrážky, zato tých dažďových si sever Slovenska bude užívať celý tento víkend, 9.-10. 4. 2016. Začiatok týždňa by mal byť suchý až na stredu večer alebo štvrtok ráno, kedy by mala tlaková níž opäť priniesť výdatnejšie dažďové zrážky; v úhrne do 10 mm na rajeckej strane.

Klikni pre podrobnosti...
Úvodné stúpanie z rajeckej strany

Piatok 17. apríla je pár dní pred nami, a tak vydávame túto poslednú inštrukciu pre všetkých pútnikov chystajúcich sa na Memoriál mučeníka Jozefa Tisu.

Reportáž o Memoriáli mučeníka Jozefa Tisu sa objavila v Televíznych novinách na Markíze

14. marca 2015 odvysielala TV Markíza vo svojom večernom spravodajstve Televízne noviny v hlavnom vysielacom čase reportáž, v ktorej pokračovala vo všeobecnom mediálnom tlaku na odstránenie busty prof. Ferdinanda Ďurčanského z Námestia SNP v Rajci. Ako zámienku reportéri televízie použili Ceremoniál zasvätenia do tajomstva púte, ktorým sa otvára Memoriál mučeníka Jozefa Tisu spred tejto busty. Reportéri navodili dojem, že je spoločensky pre občanov neprípustné sa pred bustami zhromažďovať, čo im potvrdili i riaditeľ Múzea SNP, pán Mičev a rektor Akadémie médií, pán Chmelár.

Záznam z archívu je dostupný pre registrovaných používateľov.

Klikni pre podrobnosti...

Piatok 11. apríla je pár dní pred nami, a tak vydávame túto poslednú inštrukciu pre všetkých pútnikov chystajúcich sa na Memoriál mučeníka Jozefa Tisu. Tento rok vyzerajú prognózy priaznivejšie ako ten minulý...

Klikni pre podrobnosti...

I. Ideový návrat

Árie mimovládnych organizácií o narodeninách rakúskeho maliara, menšia operetka rady vlády na doskách ministerstva zahraničných vecí, lesno-rožné trúbenie svedomitých ochranárov na poplach pred rušením pokojného párenia súľovských svišťov či pohoršenie žilinskej diecézy – ktorá je súčasťou Cirkvi, a tá Tisu slávnostne pochovala v krypte kanonikov pod Katedrálou sv. Emerána v Nitre (s dôvetkom, že pohreb nie je posúdením osobnosti) – nad memoriálovou úprimnou modlitbou za spásu duše – to všetko by bolo na osobitný článok – avšak, nechajme bludárov a dvojtvárnych farizejov, nech kráčajú svojou vlastnou cestou. Nech bojujú za homosexuálne manželstvá, za jazdecké súsošia Márie Terézie, prípadne za zrušenie celibátu či za pestrejšiu liturgiu a napudrované kňažné v sutanách. Registrovaní čitatelia – ak majú chuť na zväčša nechutné – môžu sa k mediálnym ohlasom na memoriál vrátiť na tomto odkaze.

Klikni pre podrobnosti...
Vdp. Václav Kocian

Veľadôstojný pán Václav Kocian, autor publikácií ako Svetlo zo Solúna, Zabudnutý kráľ Rastislav a jeho dielo, Zlatý kľúč v srdci Európy či Pod víťazným dvojkrížom požehnal na Nádvorí mučeníkov národa Rodného domu prezidenta Tisu vo Veľkej Bytči dorazivším pútnikom z prvého ročníku Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu.

Klikni pre podrobnosti...

Archív mediálnych ohlasov na prvý ročník Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu.

Klikni pre podrobnosti...

Za účastníka Memoriálu možno považovať iba takého účastníka, ktorý je usporiadateľom zapísaný v Zozname registrovaných pútnických dvojíc 2014.

Usporiadateľ rozhoduje podľa svojich kritérií, koho do účastníckeho zoznamu zapíše.

Usporiadateľ môže na základe svojho rozhodnutia počas Memoriálu účastníka vylúčiť vyškrtnutím zo Zoznamu registrovaných pútnických dvojíc 2014, čím usporiadateľ prestáva ďalej niesť zodpovednosť za správanie účastníka.

Klikni pre podrobnosti...

Skupina občanov, o ktorú sa práve zaujíma Vaša hliadka, je skupinou nábožných rímsko-katolíckych pútnikov, ktorí do mesta Rajec zavítali preto, lebo dnes, t.j. 20. apríla o polnoci začína z tohto mesta Memoriál mučeníka Jozefa Tisu, ktorý organizuje o. z. Nové slobodné Slovensko a spoluorganizuje o. z. Spoločnosť pre zachovanie tradícií – Bytča.

Upozorňujeme, že označenie „svätý“ ako prívlastok k menu mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, Jozefa Tisu, je na týchto stránkach používaný v ľudovom význame ako vynikajúci cnosťami, mravnosťou, bezúhonnosťou, vzbudzujúci vážnosť svojou silou, oprávnený, spravodlivý. Prívlastok „svätý“ v ľudovom význame je na týchto stránkach prisudzovaný Jozefovi Tisovi bez odobrenia pápežského úradu Cirkvi. Jeho používaním si správca Rodného domu prezidenta Tisu a týchto stránok nedovoľuje predchádzať úsudku Cirkvi, lež zverejneným dokumentuje kultus svätosti Jozefa Tisu, ktorý dodnes panuje v národe a svojou vlastnou cestou hľadá a nachádza si svoje vlastné výrazové prostriedky.

Inzercia

Odber noviniek

Zadajte, prosím, správnu, platnú a unikátnu adresu e-mailovej schránky. Je totiž možné, že Vašu táto schránka je už registrovaná.
Zadajte, prosím, správnu e-mailovú adresu.
Zadajte, prosím, Vaše meno.
Zadajte, prosím, Vaše priezvisko.
Prosím, udeľte nám uvedený súhlas.
Potvrďte, prosím, že nie ste robot :-)

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore