Katolíci,

obraciame sa na Vás s úpenlivou prosbou, aby ste sa 13. apríla 2019 v sobotu o trištvrte na sedem ráno z príležitosti výročia justičnej popravy prezidenta Tisu pridali vo svojich modlitbách k pútnikom, ktorí v tom čase obetujú svoju 25-kilometrovú púť nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče, od busty prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského k Rodnému domu prezidenta Tisu na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského.

Katolíci,

obraciame sa na Vás s úpenlivou prosbou, aby ste sa 21. apríla 2018 v sobotu o trištvrte na sedem ráno z príležitosti výročia justičnej popravy prezidenta Tisu pridali vo svojich modlitbách k pútnikom, ktorí v tom čase obetujú svoju 25-kilometrovú púť nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče, od busty prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského k Rodnému domu prezidenta Tisu na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského.

Katolíci,

obraciame sa na Vás s úpenlivou prosbou, aby ste sa 22. apríla 2017 v sobotu o trištvrte na sedem ráno z príležitosti výročia justičnej popravy prezidenta Tisu pridali vo svojich modlitbách k pútnikom, ktorí v tom čase obetujú svoju 25-kilometrovú púť nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče, od busty prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského k Rodnému domu prezidenta Tisu na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského.

rdpt zvesena tabulaAmerické katolícke médium ChurchMilitant.com v súvislosti s priebehom predvolebnej prezidentskej kampane v Spojených štátoch amerických uviedlo, že Amerika nie je jedna, že Ameriky sú dve a pevne rozdelené zákopmi morálnej vojny vedenej na poli kultúrnom i politickom; a že táto skutočnosť bola tak zjavná, že by sa dala krájať práve v posledných mesiacoch a týždňoch; a že Američania by mali ďakovať nebesiam za tieto posledné dni, kedy sa každý mohol – s dostatkom informácií – vedome a svedomite, a to nad rámec hlasovania v nejakých pitoreskných demokratických voľbách, rozhodnúť, na ktorej strane chce a bude stáť, pričom za toto rozhodnutie ponesie najmä posmrtné dôsledky na svojej duši.

Katolíci,

obraciame sa na Vás s úpenlivou prosbou, aby ste sa 16. apríla 2016 v sobotu o trištvrte na sedem ráno z príležitosti výročia justičnej popravy prezidenta Tisu pridali vo svojich modlitbách k pútnikom, ktorí v tom čase obetujú svoju 25-kilometrovú púť nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče, od busty prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského k Rodnému domu prezidenta Tisu na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského.

Klikni pre podrobnosti...

Katolíci,

obraciame sa na Vás s úpenlivou prosbou, aby ste sa 18. apríla 2015 v sobotu o trištvrte na sedem ráno z príležitosti výročia justičnej popravy prezidenta Tisu pridali vo svojich modlitbách k pútnikom, ktorí v tom čase obetujú svoju 25-kilometrovú púť nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče, od busty prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského k Rodnému domu prezidenta Tisu na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského.

Klikni pre podrobnosti...

V prvotnej Cirkvi kresťania si uctievali pamiatku mučeníkov, ktorí v čase prenasledovania zostali verní Kristovi a za svoju vieru obetovali život. Keď Cirkev dosiahla slobodu (r. 313), mučenícka smrť stávala sa zriedkavejšou. Začala prekvitať aj úcta k osobám, ktoré vynikali v kresťanských čnostiach, najmä tých, čo sa vyznačovali za života aj učenosťou, poprípade napísali diela na obranu Cirkvi a správne vysvetľovali kresťanskú náuku. Zázraky, ktoré sa na ich príhovor stali za ich života alebo po smrti, boli dôležitým činiteľom pre verejné uctievanie svätých vyznavačov viery. V prvých kresťanských storočiach nebolo kanonického procesu na vyhlasovanie za svätého alebo svätú. Verejná mienka o svätosti dotyčnej osoby a stála úcta k nej nahradzovali neskoršie zavedený proces kanonizácie.

Klikni pre podrobnosti...

Na Slovensku sa dodnes šíri, že Dr. Jozefovi Tisovi, „s plným schválením izraelskej vlády“, v niektorom „z parkov Jeruzalema“, postavili Židia pamätník „ako prejav vďaky za záchranu životov“. Keďže dodnes nie je existencia takéhoto pamätníka faktograficky v slovenskom prostrední dostatočne doložená, obrátil som sa svojím otvoreným listom primárne na Jeho Excelenciu Alexandra Ben-Zvi, veľvyslanca Izraela na Slovensku, aby toto tvrdenie potvrdil alebo vyvrátil, nech už by za jeho rozširovaním stál ktokoľvek, hoc aj Tisovi odporcovia z Ročenky Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorí sa v nej v roku 1986 na str. 134 – z ich pohľadu právom – boli rozhorčovali, že: „nepochopiteľné, že Izrael ako jediný štát dovolil roku 1981 postaviť pamätník J. Tisovi v Jeruzaleme.“

V adventnom očakávaní narodenia Spasiteľa duší všetkých ľudí, zostávam v liste s pozdravom a meditáciou sv. Jána Damascénskeho:

„Ten, ktorý nemá telo, sa vteľuje, Slovo telom sa zaťažuje. Neviditeľný sa stáva viditeľným, nedotknuteľný sa dáva dotknúť. Ten, ktorý nemá začiatok, si teraz berie začiatok. Syn Boží sa stáva synom človeka a to je Ježiš, ten istý včera, dnes a naveky!“

Lomcoval v duši severák októbra smutného,
každý náš sused sebecky loviť chcel z mútneho,
Operáciou zmenšili náš krotký, malý štát,
nesmieme svetským veľmociam v náporoch v ceste stáť!
Zúfanie žralo útroby, invalid zastonal,
mohol už černoch odísť, keď úlohu vykonal.
Len jeden záblesk potešil Slovensko nádejou,
akoby dúha po búrke z tatranských závejov,
Dozrela Slovač v Žiline, ruky si podala,
že ako žula bude stáť, slobodou splesala!
Vytryskla radosť zo srdca, plne sme slobodní,
už sme sa na šli v jednote pravdiví, nehodní!

Archív Matice slovenskej, f. Matica slovenská II. 1919 - 1948, š. D (doplnky) 6/1939, D VI./37-1939

Prvé zore
na obzore
nad Žilinou žiaria ranné...

Srdcia ľudí
pomsta budí
zničiť krivdu v hroznom súde;

právo majú
a nedajú,
by zas bolo pošliapané.

Svedkom sľubu
nášho ľudu
šiesty október vždy bude.

Báseň vyšla v zbierke Štefana Sonderlicha Sväť, Slovensko, sväť... v roku 1940 v Turčianskom sv. Martine, s. 36-38

Čas tiekol vôkol nás,
učil nás kríže niesť,
vzdor horký v duši mať
a tajne stisnúť päsť,
neveriť márnej sile,
nezúfať pri mohyle.

Však pod popolom bied
bol bielej iskry jas
a posvätný jej žiar
nik neudusil v nás.
Žiar lásky k vlasti vrelý,
v ktorom sme žili – mreli...

Bol šiesty október –
dní všedných vzácny hosť,
národ náš zdvihol päsť
a svetu skríkol: „Dosť!
Náš cieľ je veľký, pravý,
viac neskloníme hlavy!“

S šepotom tmavých hôr
a piesňou rodných hrúd k Tebe, ó Bože náš,
dnes modlí sa Tvoj ľud;
obeť jeho a vďaka
na požehnanie čaká...

Báseň vyšla v zbierke Štefana Sonderlicha Sväť, Slovensko, sväť... v roku 1940 v Turčianskom sv. Martine, s. 36-38

Upozorňujeme, že označenie „svätý“ ako prívlastok k menu mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, Jozefa Tisu, je na týchto stránkach používaný v ľudovom význame ako vynikajúci cnosťami, mravnosťou, bezúhonnosťou, vzbudzujúci vážnosť svojou silou, oprávnený, spravodlivý. Prívlastok „svätý“ v ľudovom význame je na týchto stránkach prisudzovaný Jozefovi Tisovi bez odobrenia pápežského úradu Cirkvi. Jeho používaním si správca Rodného domu prezidenta Tisu a týchto stránok nedovoľuje predchádzať úsudku Cirkvi, lež zverejneným dokumentuje kultus svätosti Jozefa Tisu, ktorý dodnes panuje v národe a svojou vlastnou cestou hľadá a nachádza si svoje vlastné výrazové prostriedky.

Inzercia

Odber noviniek

Zadajte, prosím, správnu, platnú a unikátnu adresu e-mailovej schránky. Je totiž možné, že Vašu táto schránka je už registrovaná.
Zadajte, prosím, správnu e-mailovú adresu.
Zadajte, prosím, Vaše meno.
Zadajte, prosím, Vaše priezvisko.
Prosím, udeľte nám uvedený súhlas.
Potvrďte, prosím, že nie ste robot :-)

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore