Ferdinand Ďurčanský (* 18. december 1906, Rajec – † 15. marec 1974, Mníchov) bol rajeckým rodákom, verným katolíkom, neohrozeným predstaviteľom slovenského autonomistického hnutia, niekoľkonásobným ministrom Slovenského štátu, autorom mnohých právnicko-vedeckých článkov o nescudziteľných právach slovenského národa, ktoré zhrnul do tzv. Bielej knihy (Buenos Aires, 1954), zakladateľ Slovenského oslobodzovacieho výboru a až po hrob – v chlade cudziny – bojujúci nacionalista, ktorý v nemeckom exile vydýchol nečakane a za zvláštnych okolností v noci zo 14. na 15. marca 1974.

Pochovaný je v Nemecku (spolková republika Bavorsko) v meste Mníchov na cintoríne Waldfriedhof (časť Neuer Teil) spolu so svojou dcérou a manželkou. Hrobové miesto sa nachádza v sektore č. 415, v 1. rade od uličky ako 3. hrob v poradí (415-1-3).

Boží zvon, odbil mu poslednú hodinu, v pamätný deň, keď s Tisom strážil slovenskú rodinu!

Requiescat in pace!

Kristu-Kráľu i Ďurčanskému na stráž!