Klikni pre podrobnosti...

Katolíci,

obraciame sa na Vás s úpenlivou prosbou, aby ste sa 18. apríla 2015 v sobotu o trištvrte na sedem ráno z príležitosti výročia justičnej popravy prezidenta Tisu pridali vo svojich modlitbách k pútnikom, ktorí v tom čase obetujú svoju 25-kilometrovú púť nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče, od busty prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského k Rodnému domu prezidenta Tisu na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského.

V prípade, že je Vám to len trocha možné, pridajte sa i Vy k pútnikom, ktorí sa 17. apríla 2015 v piatok o 23:30 z námestia v Rajci vydajú na cestu Memoriálom mučeníka Jozefa Tisu. Viac informácií získate na www.jozeftiso.sk/memorial, na adrese Rodný dom prezidenta Tisu, ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča, na t. č. 0948 266 999 a 0907 25 47 01 a na e-maili Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Vtedy, ale i na Veľký piatok tohto roku,

modlime sa:

Bože náš, nechaj sa našou horlivosťou za Teba uzmieriť, vyslyš nás a ak je potrebné, zmiluj sa a odpusti nášmu mučeníkovi pre všetko dobré a spásonosné, bohabojné a kajúcne čo v Tvojom mene k väčšej Tvojej sláve a pre blaho národa slovenského a spásu duší jeho ľudu bol vykonal ako Tvoj rovný kňaz a jeho neohrozený vodca.

Kriste náš, zmiluj sa a dovoľ nám oslavovať ho v Tvojej Cirkvi a ubezpeč nás, že jeho duša spočinula v nebeskom zástupe všetkých Tvojich verných Svätých, od ktorých si môžeme vyprosovať posilu pre naše úpenlivé volania k Tebe.

Sedembolestná patrónka naša, svätá Mária, matka Božia, oroduj za nás a za slovenských kňazov Tvojho Syna, aby mu zostali verní v zachovávaní zázračnej Jeho premeny, a aby v tento deň tajomne preliali krv Tvojho Syna vo Svätej Obeti za dušu mučeníka Jozefa, lebo Najsvätejšie Srdce Ježišovo krvácalo i za neho, za jeho spásu v živote budúceho veku.

Amen.

Modlitba za blahorečenie mučeníka Jozefa Tisu

Bože, ďakujem Ti, že Tvoja Prozreteľnosť dala slovenskému národu Jozefa Tisu. On svoj národ horlivo poučoval kázaním ako kňaz a vodca. On ho za ťažkých čias múdro a obozretne viedol ako prezident. On za Teba, za svoju vieru a svoj národ veľkodušne podstúpil mučenícku smrť. Prosíme Ťa, povýš na oltár tohto nášho neohrozeného obrancu viery a mučeníka za Boha a národ. Daj ho nášmu veriacemu slovenskému národu za nebeského patróna.|

Modlime sa;

Všemohúci večný Bože, Ty si zapálil srdce Tvojho mučeníka Jozefa veľkou a neohrozenou láskou a vernosťou k viere a k svojmu milovanému národu. Ty si od neho žiadal, aby priniesol tú najvyššiu obetu položením svojho vlastného života na oltár Cirkvi a otčiny. Vrúcne Ťa prosíme, prinavráť slovenskému národu na orodovanie nášho mučeníka Jozefa, našu stratenú slobodu a obráť tých, ktorí prenasledujú náš národ a jeho veriaci ľud.|Prosíme Ťa, obráť aj všetkých tých, ktorí zaslepeno rozsievajú a rozširujú bezbožný komunizmus, liberalizmus a relativizmus. Otvor im oči a priveď ich ku viere. Učiň, aby ateistický a neľudský nový svetový poriadok bol čím skôr premožený, aby si Ty nad ním čoskoro definitívne zvíťazil. Daj, aby sa celé poblúdené ľudstvo čím skôr spamätalo a prinavrátilo k Tebe, svojmu jedinému a pravému Bohu.|Panna Mária, oroduj za oslobodenie slovenského národa a celého sveta od bezbožného nového svetového poriadku.|Udeľ mi tiež, dobrotiví Bože, na orodovanie nášho mučeníka Jozefa osobitnú milosť, o ktorú Ťa prosím... /minúta ticha: prednesenie svojej prosby/

Nech je vyslyšanie našich prosieb na jeho orodovanie dôkazom, že si praješ, aby bol vyhlásený za blahoslaveného a svätého.|Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.|Zdravasʼ, Mária milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.|Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.|

Sedembolestná Patrónka Slovenska,
...oroduj za nás i za slovenský národ a vypros mu slobodu!

Svätý Cyril a Metod,
...orodujte za nás i za slovenský národ a vyproste mu slobodu!

slovenský mučeník viery katolíckej a národa slovenského, Jozef Tiso,
...oroduj za nás i za slovenský národ a vypros mu slobodu!

Amen.

Pôvodné znenie Nihil obstat: Msgr. Daniel V. Flynn, J. C. D., censor librorum; Imprimatur: Msgr. Joseph T. O'Keefe, generálny vikár newyorského arcibiskupstva, New York, N. Y., U.S.A., 16. januára 1981);

Kvôli aktualizácii rozšírili a zmenili sme:

  • verš Prosíme Ťa, obráť aj všetkých tých, ktorí zaslepeno rozsievajú a rozširujú bezbožný komunizmus, liberalizmus a relativizmus.
  • verš Panna Mária, oroduj za oslobodenie slovenského národa a celého sveta od bezbožného komunizmu na nového svetového poriadku.