Klikni pre podrobnosti...
Sloveni, dnes slávime štátnosť slovenského národa! Ale prizrime sa smelo tým oslavám bližšie: mienkotvorci chriakajú v tento deň na slovenský živel viac žlče než zvyčajne, slovenská mládež strávi tento deň v lunaparkoch konzumu alebo na námestiach „slobody“ bohorúhačstvom a my zas – v tom lepšom prípade – utiahnutí v súkromnej slávnosti.

Takto hanebne spomína slovenský národ na ten slávny deň, kedy slovenský živel bol znovuzískal zem danú mu od Boha, aby v nej ľud svoj mohol priviesť pod vlastným menom pred Krista.

Odvtedy, porušili sme príkaz Boží a spreneverili sme sa výslovnému zmyslu našich dejín. Nevážime si viac kňazskej a vodcovskej borby slavomírovskej, bernolákoskej, hlinkovskej či tisovskej, ktorá k nám jednoznačne a priamočiaro volala: za Boha život – za národ slobodu! A v konečnom dôsledku, tým opustili sme i Boha.

A kde niet Boha – niet Ducha, kde niet Ducha – nieto živlu a kde nieto živlu – nieto ani národa...

A tak dnes miesto Tvojej oslavy, nároďe, smrť Tvoju zvestujeme... Výrok tento však nie je ničím priekupnícky, keď niet u nás pulzu národného, dýchania slovenského, ani bleskov života v rodoľubských očiach a mnohopočetné krvácania z tepien tradícií a kultúry nejdú zastaviť. Mnohí sú preto v stave Tvoju smrť, nároďe, ohlasovať na námestiach, ale čo zmôžu touto svojou aktivitou? Veď načo sú Tebe tie myriady umieráčikov, ktorých zvony Ti bijú do hrobu či odbíjajú rovno hodinu Tvojho skonu?

Nepotrebuješ Ty, nároďe, vari skorej úprimnú modlitbu k Pánu Bohu nášmu za Tvoje vzkriesenie v Kristovi? Netreba Ti takého živlu národného, ktorý Tvoju smrť nielen zvestuje, ale i Tvoje zmŕtvychvstanie a život budúceho veku skrze milosť Božiu bude vyznávať?

Nároďe, veď ku komu inému sa chceš utiekať a prosiť ho na kolenách o svoje vzkriesenie a spásu bez toho, aby si stratil svoju dôstojnosť a slobodu? A vôbec, vari je niekto iný než Kristus-Kráľ, kto toto dokáže?

Azda dokázal už niekto druhý na dreve kríži zvíťaziť nad smrťou a diablom?

Nároďe, tak prečo nenasleduješ dnes onoho Jediného víťaza pod Tebe daným víťazným dvojkrížom so všetkým, čo k tomu náleží?

Dňa 14. marca 2013
vo Veľkej Bytči
Igor Cagáň
z Rodného domu prezidenta Tisu

 


 

Katolíci,

obraciame sa na Vás s úpenlivou prosbou, aby ste sa 21. apríla 2013 v nedeľu o trištvrte na sedem ráno z príležitosti výročia justičnej popravy prezidenta Tisu pridali vo svojich modlitbách k pútnikom, ktorí v tom čase obetujú svoju 25-kilometrovú púť nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče, od busty prof. JUDr. Ferdinanda Ďurčanského k Rodnému domu prezidenta Tisu na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského.

V prípade, že je Vám to len trocha možné, pridajte sa i Vy k pútnikom, ktorí sa 20. apríla 2013 v sobotu o 23:30 z námestia v Rajci vydajú na cestu Memoriálom mučeníka Jozefa Tisu. Viac informácií získate na www.memorial.jozeftiso.sk, na adrese Rodný dom prezidenta Tisu, ul. 1. mája 35/4, 014 01 Veľká Bytča, na t. č. 0948 266 999 a 0907 25 47 01 a na e-maili Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Modlime sa:

Bože náš, nechaj sa našou horlivosťou za Teba uzmieriť, vyslyš nás a ak je potrebné, zmiluj sa a odpusti nášmu mučeníkovi pre všetko dobré a spásonosné, bohabojné a kajúcne čo v Tvojom mene k väčšej Tvojej sláve a pre blaho národa slovenského a spásu duší jeho ľudu bol vykonal ako Tvoj rovný kňaz a jeho neohrozený vodca.

Kriste náš, zmiluj sa a dovoľ nám oslavovať ho v Tvojej Cirkvi a ubezpeč nás, že jeho duša spočinula v nebeskom zástupe všetkých Tvojich verných Svätých, od ktorých si môžeme vyprosovať posilu pre naše úpenlivé volania k Tebe.

Sedembolestná patrónka naša, svätá Mária, matka Božia, oroduj za nás a za slovenských kňazov Tvojho Syna, aby mu zostali verní v zachovávaní zázračnej Jeho premeny, a aby v tento deň tajomne preliali krv Tvojho Syna vo Svätej Obeti za dušu mučeníka Jozefa, lebo Najsvätejšie Srdce Ježišovo krvácalo i za neho, za jeho spásu v živote budúceho veku.

Amen.

Modlitba za blahorečenie mučeníka Jozefa Tisu

Bože, ďakujem Ti, že Tvoja Prozreteľnosť dala slovenskému národu Jozefa Tisu. On svoj národ horlivo poučoval kázaním ako kňaz a vodca. On ho za ťažkých čias múdro a obozretne viedol ako prezident. On za Teba, za svoju vieru a svoj národ veľkodušne podstúpil mučenícku smrť. Prosíme Ťa, povýš na oltár tohto nášho neohrozeného obrancu viery a mučeníka za Boha a národ. Daj ho nášmu veriacemu slovenskému národu za nebeského patróna.|

Modlime sa;

Všemohúci večný Bože, Ty si zapálil srdce Tvojho mučeníka Jozefa veľkou a neohrozenou láskou a vernosťou k viere a k svojmu milovanému národu. Ty si od neho žiadal, aby priniesol tú najvyššiu obetu položením svojho vlastného života na oltár Cirkvi a otčiny. Vrúcne Ťa prosíme, prinavráť slovenskému národu na orodovanie nášho mučeníka Jozefa, našu stratenú slobodu a obráť tých, ktorí prenasledujú náš národ a jeho veriaci ľud.|Prosíme Ťa, obráť aj všetkých tých, ktorí zaslepeno rozsievajú a rozširujú bezbožný komunizmus, liberalizmus a relativizmus. Otvor im oči a priveď ich ku viere. Učiň, aby ateistický a neľudský nový svetový poriadok bol čím skôr premožený, aby si Ty nad ním čoskoro definitívne zvíťazil. Daj, aby sa celé poblúdené ľudstvo čím skôr spamätalo a prinavrátilo k Tebe, svojmu jedinému a pravému Bohu.|Panna Mária, oroduj za oslobodenie slovenského národa a celého sveta od bezbožného nového svetového poriadku.|Udeľ mi tiež, dobrotiví Bože, na orodovanie nášho mučeníka Jozefa osobitnú milosť, o ktorú Ťa prosím... /minúta ticha: prednesenie svojej prosby/

Nech je vyslyšanie našich prosieb na jeho orodovanie dôkazom, že si praješ, aby bol vyhlásený za blahoslaveného a svätého.|Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.|Zdravasʼ, Mária milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.|Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.|

Sedembolestná Patrónka Slovenska,
...oroduj za nás i za slovenský národ a vypros mu slobodu!

Svätý Cyril a Metod,
...orodujte za nás i za slovenský národ a vyproste mu slobodu!

slovenský mučeník viery katolíckej a národa slovenského, Jozef Tiso,
...oroduj za nás i za slovenský národ a vypros mu slobodu!

Amen.

Pôvodné znenie Nihil obstat: Msgr. Daniel V. Flynn, J. C. D., censor librorum; Imprimatur: Msgr. Joseph T. O'Keefe, generálny vikár newyorského arcibiskupstva, New York, N. Y., U.S.A., 16. januára 1981);

Kvôli aktualizácii rozšírili a zmenili sme:

  • verš Prosíme Ťa, obráť aj všetkých tých, ktorí zaslepeno rozsievajú a rozširujú bezbožný komunizmus, liberalizmus a relativizmus.
  • verš Panna Mária, oroduj za oslobodenie slovenského národa a celého sveta od bezbožného komunizmu na nového svetového poriadku.